Brain Research

Var tredje person i Sverige kommer statistiskt sett bli diagnostiserad med en hjärnrelaterad sjukdom, som Alzheimers, stroke, epilepsi eller migrän. Kunskapen om vår hjärna är fortfarande otillräcklig och många hjärnsjukdomar är tabubelagda. Ökad kunskap skulle ge fler personer möjlighet att få rätt diagnos och därmed bättre förutsättningar till ett bättre liv. Fler intäkter skulle möjliggöra ett större antal hjärnforskningar. Detta gör att vi kan rädda liv och förbättra livskvalitén för både de drabbade och deras familjer. 

Kollektionen Brain Research stöttar organisationen Hjärnfonden för forskning som berör sjukdomar, skador, funktionsnedsättningar samt forskning för att förbättra potentialen av hjärnor. Deras vision är att ingen ska drabbas av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som är relaterade till hjärnan. 

Genom att köpa en flaska i denna kollektion bidrar du med €1 till Hjärnfonden

Klicka här för att läsa mer om Hjärnfonden.