Mental Health

Varje år begår omkring 800 000 människor självmord. Det är mer än 1 person varje 40e sekund - Liv som hade kunnat räddats. Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna för män i åldern 15-44, och det är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i åldern 45-65. Självmord leder till katastrofer i förlorade liv, en livslång sorg för närstående och samtidigt stora kostnader för samhället. Därmed är självmord ett folkhälsoproblem på många sätt, som också är möjligt att förebygga.

Vår Mental Health-Kollektion stöttar organisationen Suicide Zero och deras arbete för ett samhälle utan självmord. Suicide Zero arbetar aktivt för att bland annat öka kunskapen och uppmuntra folk till engagemang. Med en klar vision, ett samhälle utan självmord. 
Genom att köpa en flaska i denna kollektion bidrar du med €1 till Suicide Zero