Hjärnfonden

Hjärnfonden driver svensk forskning framåt med visionen att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Hjärnan är vårt absolut viktigaste och mest komplexa organ, att forskningen fortskrider är därför nödvändigt för att kunna rädda liv. 
Varje år delar hjärnfonden ut forskningsbidrag till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet och stipendier till forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. 

Läs mer om Hjärnfonden här