Suicide Zero

Suicide Zero arbetar aktivt med att minska självmorden radikalt i Sverige. Det finns idag mycket tabu, rädsla och okunskap kring självmord. Varje dag begår i genomsnitt 4 personer självmord i Sverige, liv som hade kunnat räddats. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. 

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar aktivt med att öka medvetenheten om självmord och psykiskt ohälsa, genom att sprida kunskap hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten. 

Läs mer på Suicide Zero